Algemene voorwaarden De Kapschuur

Artikel 1 – Offertes en Opties
1.1. Offertes zijn vrijblijvend en kosteloos
1.2. Een optie wordt op verzoek verstrekt en heeft slechts een afgesproken geldigheidsduur.

Artikel 2 – Reservering
2.1. Nadat u een reservering hebt gemaakt sturen wij u per email een reserveringsovereenkomst.
2.2. Overigens is het accepteren van de reserveringsbevestiging per email reeds bindend en geldt de schriftelijke reserveringsovereenkomst voornamelijk om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten.

Artikel 3 – Aantal deelnemers
3.1. Het aantal deelnemers dat 14 dagen voor de gereserveerde datum bij De Kapschuur bekend is wordt minimaal in rekening gebracht. Wanneer een minimum aantal deelnemers voor een activiteit geldt, kan het bedrag p.p. afwijken van het bedrag p.p. dat vermeld is in de bevestiging. Wanneer het aantal daadwerkelijke deelnemers groter is dan het aantal in de reserveringsovereenkomst vermeld, dan wordt het daadwerkelijke aantal deelnemers in rekening gebracht.
3.2. Tot 14 dagen voor de gereserveerde datum kan het aantal deelnemers kosteloos worden aangepast.

Artikel 4 – Betaling
Na de reservering ontvangt u een bevestiging van de reservering en het verzoek van een eerste aanbetaling van  € 150,- om de datum te reserveren.

U ontvangt uiterlijk 2 weken van tevoren een factuur voor het gereserveerde arrangement per email. Betaling dient van te voren per bank of op de dag zelf, per pin of contant te geschieden.

Artikel 5 – Annulering
Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden:

Annulering tot 14 dagen voor reserveringsdatum: de aanbetaling van  € 150,-
Annulering van tussen 14 dagen en 48 uur voor reserveringsdatum: 50% van de arrangementsprijs.
Annulering binnen 48 uur voor reserveringsdatum: 100% van de arrangementsprijs.

Artikel 6 – Deelname
6.1. Deelname geschiedt altijd op eigen risico en verantwoording.
6.2. De Kapschuur is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van deelname aan het programma of huur van ons product.
6.3. Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 7 – Verzekering
7.1. Iedere deelnemer aan activiteiten bij De Kapschuur dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
7.2. De Kapschuur heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die zogeheten verwijtbare schade dekt.
7.3. De Kapschuur is nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.
7.4. Annulering kan worden verzekerd middels een eigen annuleringsverzekering.

Artikel 8 –  Algemeen
8.1. Iedereen die een reserveringsformulier voor akkoord geretourneerd heeft per email wordt verwacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en dient de betrokkenen waarvoor hij/zijn heeft gereserveerd op de hoogte te brengen van deze voorwaarden.
8.2. Eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd bij de Arrondissement Rechtbank te Assen.